Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

getsubstdjur goat
kallnaverbget cold
glesnaverbthin out, get thin, get thinner
undkommaverbescape, get away
färdigställaverbprepare, get ready
försämrasverbdeteriorate, get worse
motorfelsubstmotorfel get engine trouble
kringgåverblagen, reglerna evade, get round
sammankomstsubstmeeting, gathering; vard. get-together
tätnaverbbecome denser, get thicker
© NE Nationalencyklopedin AB