Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

genomgångsubstantiv~en, ~arav t.ex. ämne survey, exposition; praktisk workoutgöra en genomgång av go over (through)vid genomgången av läxan sa läraren on going through the homework…väg igenom passageförbjuden genomgång! no passage!
dragningsubstantiv~en, ~arlotteri~ drawattraktion attraction, drawing <till towards>; böjelse äv. inclination <till for>nyansen dragning åt blått a tinge of bluegenomgång general run-through
© NE Nationalencyklopedin AB