Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

genomgåverbgo through
utståverbstå ut med endure; genomgå suffer, go through
beståverbfortfara last, endure, go ongenomgå go through, pass throughbestå provet stand the testbestå av (i) consist of, be made up of
© NE Nationalencyklopedin AB