Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

genomprepositionthrough; via via, by way of; medelst by, by means of; på grund av through, owing tokasta ut ngt genom fönstret throw sth out of the windowgenom hans hjälp thanks to his assistancegenom en olyckshändelse through an accident
smittsamadjektivinfectious; genom beröring contagious, catching
avrättaverbavrätta ngn execute sb <genom by>, put sb to death <genom by>
utmärkaverbkänneteckna characterizeutmärka sig distinguish oneself <genom by>
förbiseendesubstgenom ett förbiseende through an oversight
försorgsubstgenom ngns försorg through the agency of sb
tvångsubstcompulsion; våld force; nödvändighet necessitygenom (med) tvång by compulsion, by force
mellanhandsubstmedlare intermediary; hand. middlemangå genom flera mellanhänder go through middlemen's hands
lottningsubstavgöra ngt genom lottning decide sth by drawing lots
missödesubstmishaptekniskt missöde technical hitchgenom ett missöde en olycklig slump by mischance
© NE Nationalencyklopedin AB