Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gengäldatransitivt verb~de, ~trepay
återgäldatransitivt verb~de, ~tåterbetala repay; gengälda äv. return, reciprocateåtergälda ont med gott return good for evil
vedergällatransitivt verb-gällde, -gälltallm. repay <ngn ngt sth to sb (sb for sth)>; hämnas retaliate, avenge; gengälda return, requite; gottgöra el. belöna reward, recompense
© NE Nationalencyklopedin AB