Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

generatransitivt verb~de, ~tbesvära trouble, bother; hindra hampergenerar det [dig], om jag röker? do you mind if I smoke?reflexivt verb~de, ~than generar sig inte för att ljuga he doesn't hesitate to lie
© NE Nationalencyklopedin AB