Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gemensamtadverbjointlyansvara gemensamt för be jointly responsible foräga ngt gemensamt own sth jointly (in common)vi köpte betalade det gemensamt we bought it between us (together)
gemensamadjektiv~t, ~maallm. common <för to>; förenad joint; ömsesidig mutualha gemensam ekonomi share household costsha gemensamt sovrum sleep in the same bedroomett gemensamt uttalande a joint statementgemensam valuta EU. single currencygemensam vårdnad joint custodyinte ha något gemensamt have nothing in commongöra gemensam sak med make common cause (throw in one's lot) with
ihopadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. hålla ihopunder hållajfr också sammansättningar med hop- o. samman-)tillsammans together; gemensamt jointlyvara ihop vara ett par be going out togetherköra ihop med collide withspringa ihop med ngn bump into…uttryckande minskningkrympa ihop shrink upsmälta ihop bort melt away
tillsammansadverbtogether; sammanlagt altogether; föregånget av sifferuppgift i eng. in all; gemensamt jointlyse äv. 'ihop' o. 'samman' som beton. part. under resp. vb;alla tillsammans all togethertillsammansmed förenade krafter kan vi göra det äv. between us we shall be able to do ittillsammans har vi 100 kronor we have…between (among) ustillsammans med i sällskap med äv. withvara tillsammans be togethervara tillsammans med ngn be [together] with sb, be in sb's company; vara ngns pojk- el. flickvän be going out with sb
ägasubstantiv~n, ägorägor grounds; estate, property (båda sg.); se äv. ägo
transitivt verbägde, ägtha i sin ägo el. förfoga över possess; ha have; rå om el. vara verklig (rättmätig) ägare till own, be the owner of; vara i besittning av be in possession of; åtnjuta el. t.ex. förtroende enjoy; inneha el. t.ex. makten holdäga ngt gemensamt (tillsammans) share sth, own sth in commonallt vad jag äger [och har] all [that] I possess (have), all my worldly possessions, all that is minejag äger bilen I am the owner of the carvem äger hunden? whose dog is that?friareäga frihet att (+ inf.) be at liberty (be free) to + inf.det äger sitt intresse vanl. it is not without interestäga (+ inf.): formellt, vara berättigad (behörig) att have a (the) right (be entitled) to + inf.; vara skyldig att have (be required) to + inf.
© NE Nationalencyklopedin AB