Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gemensamtadverbjointly
tillsammansadverbtogether; allt som allt altogether, in all; gemensamt jointlytillsammans har vi 200 kr we have 200 kronor between us
gemensamadjektivcommon <för to>; förenad jointinte ha något gemensamt have nothing in commonmed gemensamma krafter by united effortsgemensam valuta single currency
© NE Nationalencyklopedin AB