Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gemensamadjektiv~t, ~maallm. common <för to>; förenad joint; ömsesidig mutualha gemensam ekonomi share household costsha gemensamt sovrum sleep in the same bedroomett gemensamt uttalande a joint statementgemensam valuta EU. single currencygemensam vårdnad joint custodyinte ha något gemensamt have nothing in commongöra gemensam sak med make common cause (throw in one's lot) with
samgåendesubstantiv~tsammanslagning fusion, merger; gemensam aktion joint actionett samgående mellan… [close] cooperation between…
samfälldadjektiv-fälltgemensam joint; kollektiv äv. collective; enhällig unanimoussamfälld egendom jur. common land
samverkansubstantiv=, encooperation, collaboration; koordination coordination; gemensam aktion joint actioni nära samverkan med in close cooperation with
egendomsubstantiv~en, ~artillhörighet[er] propertyandras egendom the property of othersfast egendom real property (estate)gemensam egendom joint propertylös egendom personal property (estate)privat egendom private propertyjord~, lant~ estate; mindre property
vanligadjektiv~t a) bruklig usual <hos with; bland among>; 'gammal' el. invand (hos person) äv. accustomed, habitual; sed~ customary <hos with; bland among> b) vanligen förekommande el. vardaglig (mots. märkvärdig, speciell o.d.) ordinary; gemensam för många (mots. sällsynt) common; allmän general; ofta förekommande frequent; förhärskande prevalenten helt vanlig (vanlig enkel) rörmokare, händelse, växt a common [or garden]…mindre vanlig less (not very) commoni ordets vanliga bemärkelse in the common (usual, ordinary) sense of the wordi vanliga fall vanligen in ordinary cases, as a ruleden gamla vanliga historien the [same] old storyvanliga människor ordinary people, the common (general) run of peoplepå sin vanliga plats in its (their etc.) usual placevanligt sätt in the ordinary (usual) manner (way)det blir mer och mer vanligt it is becoming more and more common (frequent)som vanligt as usualsom vanligt [är] bland pojkar as is usual…vara bättre än vanligt …than usual
© NE Nationalencyklopedin AB