Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gemensamadjektivcommon <för to>; förenad jointinte ha något gemensamt have nothing in commonmed gemensamma krafter by united effortsgemensam valuta single currency
vanligadjektivbruklig usual <hos with>, accustomed, habitual; sedvanlig customary <hos with>; vardaglig ordinary; gemensam för många el. motsats: sällsynt common; ofta förekommande frequentmindre vanlig less common, not very commoni vanliga fall in ordinary cases, as a rulevanliga människor ordinary peoplevanligt sätt in the usual mannersom vanligt as usualbättre än vanligt better than usual
saksubstthing, objectangelägenhet matter, business ((endast sing.))en sak 'någonting' somethingdär sa du en sak! you said something there!, that's an idea!saker och ting thingssaken är den att han… the fact is that he…saken är klar! that settles it!vad gäller saken? what's it about?jag ska säga dig en sak I tell you whatjag ska tänka på saken I'll think it overdet är en annan sak med dig it's different with youdet är min sak that's my businessdet är inte min sak it's none of my businessdet är din sak att göra det it is up to you to do itsak samma no matter, never minddet är en självklar sak it is a matter of coursehan har rätt i sak essentially he is rightså var det med den saken! and that's that!han är säker på sin sak he is sure of his groundtill saken! let's come to the point!komma till saken get to the pointatt kämpa för cause; rättsfall casegöra gemensam sak med ngn make common cause with sb
© NE Nationalencyklopedin AB