Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gelésubstantiv~n el. ~et, ~erjelly äv. bildl.
dallraintransitivt verb~de, ~tskälva el. darra quiver, tremble; om kind el. gelé o.d. wobble; vibrera vibrate
stjälpatransitivt verb och intransitivt verbstjälpte, stjälptvälta omkull overturn, upset, tip…over; slå omkull knock…over; vända upp och ned på turn…upside down; omintetgöra t.ex. planer upset
partikelverbstjälpa avtip, dumpstjälpa i siggulp down, toss off; amer. äv. chug-a-lugstjälpa uppkok.:kaka turn out; gelé äv. unmouldstjälpa ur (ut)innehåll pour (tip) out; tömma empty
© NE Nationalencyklopedin AB