Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gebitsubstantiv~et, =province, domain
områdesubstantiv~t, ~neg. a) geogr. territory; mindre district, area, zone; trakt region b) inhägnat:allm. grounds (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasspeciellt vid kyrka o.d. precincts (pl.)förbjudet område! no trespassing!privat område private propertybildl.:gebit o.d. field, sphere, range; fack branchdet är inte mitt område that is outside my area (vard. not in my line)
© NE Nationalencyklopedin AB