Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gapsubstmun mouthhål el. klyfta gap
generationsklyftasubstgeneration gap
gluggsubsthole, opening, aperture; mellan tänderna gap
håltimmesubstskol. gap between lessons, free period
mellanrumsubstintervall intervalavstånd space; lucka gap
tomrumsubstej utfylld plats vacant space; lucka gapfys. vacuum
klyftasubstbergsklyfta cleft; bred o. djup chasmˈkæzəmskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IPB saknasgapapelsinklyfta segment; i dagligt tal piece; av ägg, äpple etc. slice; vitlöksklyfta clove
hålsubsthole < in>; i tand cavity; öppning aperture; lucka gapdet gick hål på strumpan the sock got a hole in it
luckasubstugnslucka etc. door; fönsterlucka shutter; takluckael.sjö. hatchöppning hole, opening; expeditionslucka countertomrum gapfyll i luckorna i en text fill in the gaps
blottasubstgap in one's defence, weak spot
verbexpose, uncover, bareblotta sig a) förråda sig betray oneself, give oneself away b) visa könsorgan expose oneself indecently; vard. flash
© NE Nationalencyklopedin AB