Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ganskaadverbtämligen fairly i förbindelse med något positivt; riktigt quite; 'rätt så' rather; vard. prettyganska dålig rather bad, pretty bad
någotpronomense någon
adverben smula somewhat, a little, a bit; lätt slightly; ganska rather
hyfsadadjektivom person well-manneredom sak decent ganska bra
dumadjektivstupid, foolish; barnspr., 'elak' nasty <mot to>dum i huvudet stupidinte så dum ganska bra not bad
mångapronomenmanymånga anser att… many people think that…, a great number of people think that…ganska (rätt) många quite a number, quite a lotmånga brev! what a lot of letters!
riktigtadverbkorrekt correctly; verkligen really; alldeles el. ganska quite; ordentligt properly; mycket veryjag mår inte riktigt bra I am not feeling quite wellsaken är inte riktigt skött the matter has not been properly handleddet är riktigt synd it's really a pitygöra en sak riktigt do a thing properly (right)
längreadjektivlonger; etc., se lången längreganska lång promenad a longish walk, a rather long walkjag kan inte stanna någon längre tid I can't stay for very long
adverbom rum vanligen further, farther vanligen om avstånd; om tid longerdu älskar mig inte längre you don't love me any morelängre fram a) om avstånd further on b) om tid later on
litesubst och adverbföga little; a fewinte så lite fel ganska många not a few faultsrätt lite folk rather few peopledet vill inte säga så lite! that's saying a great deal!något, en smula a littlelite bröd some bread, a little breadvill du ha lite jordgubbar? would you like some strawberries?lite upplysningar some informationlite av varje a little of everything
3 rättadjektivriktig right, correct; rättmätig rightful; sann el. verklig true, realrätt skall vara rätt fair's fairdet är inte mer än rätt it's only fairdet är rätt åt honom! serves him right!göra det rätta do the right thingi ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the word
adverbkorrekt rightly, correctlyeller rättare sagt or rathergår din klocka rätt? is your watch right?räkna rätt antal count right; lösa ett räknetal do it rightstava rätt spell correctlyförstärkande quite; ganska pretty, ratherjag tycker rätt bra om henne I quite like herrakt straight, direct, right
© NE Nationalencyklopedin AB