Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gammal (se äv. äldre, äldst)adjektivold; forntida ancient; ej längre färsk staleen fem år gammal pojke a five-year-old boyden gamla goda tiden the good old times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe good old days (pl.)
nuckasubstgammal nucka old spinster
stofilsubstgammal stofil old fogey
antikadjektivgammal och värdefull antique
trotjänare och trotjänarinnasubstgammal trotjänare faithful old servant
ungmösubstmaid, maidengammal ungmö old maid, spinster
erfarenadjektivexperienced, practiseden gammal erfaren… a veteran…
överårigadjektivöver pensionsålder superannuated; för gammal too old; över viss maximiålder over age
ålderdomligadjektivgammal old; gammaldags old-fashioned; om t.ex. språk archaic
käringsubstneds.gammal käring old bag, old hagfru, hustru wife; vard. old woman
© NE Nationalencyklopedin AB