Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

galenadjektivgalet, galnasinnesrubbad samt friare mad <av with>, crazy; vard. nuts endast pred., nutty, potty; uppsluppen wild <av with>galenförtjust i crazy (mad, vard. nuts) aboutbli galen go maddet är så man kan bli galen it's enough to drive you mad (crazy)är du [alldeles] galen? äv. are you completely out of your mind?oriktig el. på tok wronghoppa i galen tunna do the wrong thing, make a hotchpotchgalna kosjukan vet. med. mad cow [disease]
sinnessjukadjektiv~tvard., galen mad, crazyåld.se mentalsjuk
2 skvattadverbvara skvatt galen be completely insane, be off one's rocker (nut)
vildsintadjektiv=fierce, ferociousen vildsintgalen idé a wild idea
sprittadverbspritt [språngande] galen raving (stark staring) madspritt [språngande] naken stark naked; vard. starkersspritt ny brand-new
bakvändadjektiv-vänteg. …the wrong (other) way round; galen preposterous, absurdi bakvänd ordning in reverse order
1 tunnasubstantiv~n, tunnorbarrel; mindre caskhoppa i galen tunna do the wrong thing, make a blundertopp tunnor rasande raging mad
komplettadjektiv=completehan är en komplett idiot äv. he is a downright fool (a blithering idiot)adverballdeles completely, absolutely, downrighthan är komplett galen he is completely mad
strupesubstantiv~n, struparallm. throat; jfr luftstrupe, matstrupeklara strupen clear one's throatjag fick det i fel (galen) strupe it went down the wrong way, i choked on it
vettsubstantiv~etförstånd sense, savoir faire fr.ha vett att… have the [good] sense to…; t.ex. att tiga have sense enough to…han har inte bättre vett he doesn't know any bettervara från vettet galen be out of one's senses (wits), be off one's head; vard. be doing one's nutskrämma ngn från vettet frighten (scare) sb out of his wits (senses), scare the [living] daylights out of sbmed vett och vilja knowingly [and willingly]levnadsvett good breeding, savoir vivre fr.
© NE Nationalencyklopedin AB