Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gagesubstantiv~t, = el. ~rfee; t.ex. boxares share of the purse
manometersubstantiv~n, -metrarfys. manometer, pressure gauge (amer. gage)
spårviddsubstantiv~en, ~ergauge (amer. gage), width of track; motorfordons [wheel] tracknormal spårvidd standard gauge
© NE Nationalencyklopedin AB