Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gångsubstsätt att gå walkfärd (om fartyg) run, passage; om maskin etc. runningmotorn har en jämn gång the engine runs smoothlyfå i gång ngt get sth started, startsätt i gång! get going!i el. mellan hus passage; i kyrka el. teater aisle; i buss, tåg etc. gangway; amer. aisletillfälle, omgång m.m. timeen gång once; om framtid one day, some dayen gång i tiden (världen) förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång… i saga once upon a time there was…en annan gång another time; om framtid some other timeen och annan gång every now and thennågon enstaka gång once in a whilenågon gång i maj some time in Mayför en gångs skull for oncemed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a time, at the same time b) plötsligt all at oncealla gånger! säkert you bet!, every time!två gånger twicetre gånger three timestvå gånger två är fyra twice two is four, two times two is four
i gångadverbse gång
släpigadjektivom t.ex. gång shufflingom t.ex. röst drawling
jämtadverballtid alwaysjämt el. jämt och ständigt for ever; oupphörligt incessantly; gång på gång constantly
smygandeadjektivom t.ex. gång stealthy, sneaking; om t.ex. sjukdom el. gift insidious
halvtimmesubsten halvtimme half an houren gång i halvtimmen once every half hour
samtidigtadverbpå samma gång at the same time; i samma ögonblick simultaneously
avvaktaverbankomst, svar await; händelsernas gång wait and seevi avvaktar let's wait and see
perprepositionper gång varje gång every time, each time; åt gången at a time; med byper brev by letterper post per postper månad a month, per month; månadsvis by the monthper styck, se styck
allapronomenfristående all; varenda en everybody (sing.)everyone (sing.)en gång för alla once and for all
© NE Nationalencyklopedin AB