Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

gästsubstantiv~en, ~erallm. guest <i (vid) at>; besökande äv. visitor; på restaurang o.d. äv. patron < of>; på hotell el. vanl. residentde har ofta (mycket) gäster they entertain a great dealvara en flitig gäst be a frequent guest (visitor) <hos ngn at sb's home>; på t.ex. restaurang be a regular frequenter <på (hos, i) of>
objudenadjektiv-bjudet, -bjudnauninvited, unaskedobjuden gäst äv. self-invited guest, intruder; vard. gatecrasher
sällsyntadjektiv=rare, uncommon, unusualen sällsynt gäst an infrequent (a rare) visitorvi hade en sällsynt otur …unusual bad lucksoliga dagar är sällsynta …are scarce (few and far between)adverbexceptionallyi sällsynt hög grad to an exceptional degree
främmandeadjektivoböjl.obekant strange, unknown, unfamiliar <för to>; utländsk foreign; jur. alien; jfr ex.ett främmande ansikte a strange (an unfamiliar) facehamna (råka) i främmande händer fall into the hands of strangers[fullkomligt] främmande människor [perfect] strangersett främmande ord (språk) a foreign word (language)jag är inte främmande för tanken the thought has sometimes crossed my minddenna ordbildning är främmande för svenskan …is foreign to (is not found in) Swedish
substantiven ~, pl. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasobekant stranger; gäst guest, visitor~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasgäster guests (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvisitors (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascompanyvi fick (det kom) främmande some people came to see us
© NE Nationalencyklopedin AB