Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fyrtioräkneordforty; jfr femtiomed sammansättn.
fyrtiräkneordvard.se fyrtio
jainterjektion(ibland adverb) yes; artigareel.spec. till överordnad yes, Sir (resp. Madam); vid upprop here!ja då! oh yes!ja, då går vi då well, let's go thenjust det, ja! that's just it!ja[,ja], jag kommer all right [, all right] (yes, yes,) I'm coming!trettio, fyrtio, ja, femtio gånger thirty, forty, even fifty…
substantiv~et, ~n el. =yespl. yesesvid röstning ayeja receive (have, get) an answer in the affirmative (a favourable answer el. reply); vid frieri be acceptedrösta ja vote for the proposal, vote in the affirmative
närmatransitivt verb~de, ~tbring…nearer (closer) båda äv. bildl. <till to>reflexivt verb~de, ~tnärma sig allm. approach; hitåt äv. come (ditåt äv. get) near[er]; högtidl. draw nearbåten närmar sig land äv. the ship is nearing…klockan närmar sig 10 vanl. it is getting near [to] ([on] towards) ten o'clockhan börjar närma sig de fyrtio he's getting on for (going on) fortyslutet närmade sig äv. it was drawing near the endfilmen närmar sig slutet …is drawing to[wards] an end
2 mansubstantiv~nen, mänallm. manpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasbesättningsman el. arbetare handmän statistik. o.d. malesen styrka på fyrtio man mil. …of forty men10 000 man mil. äv. 10,000 troopsalle man på däck! all hands on deck!man över bord! man overboard!gemene man ordinary people (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe common man, the man in the streethans närmaste man his right-hand man, his right handtredje man jur. third party[alla] som en man samtliga [all] to a man, one and alldet ska jag bli man för! I'll see to that!gå under med man och allt go down with all handskämpa man mot man fight man to manper man per person, per (a) head, per man, eachlite till mans, se ex. under litemake husbandbli man och hustru …man and wifehennes blivande man her future husband
likaadjektivoböjl. (pred. jfr äv. lik)av samma storlek el. värde etc. equal; samma el. likadan the same; helt överensstämmande identical; likformig el. enhetlig uniformlika barn leka bäst birds of a feather flock togetherlika lön för lika arbete equal pay for equal workvara lika med be equal to2 plus 2 är lika med 4 …make[s] (is el. are, equal[s]) 4två lika i spel two allfyrtio lika i tennis deuce
adverbvid verb:likadant in the same way (manner); uttr. inbördes jämförelse äv. alike; i lika delar equallybehandla alla lika …alike (the same)vi ligger lika i spel we are evenvid adj. o. adv. [just] as; i lika grad equally; inte mindre none the less; lika mycket [just] as much <som as>lika…som… as…as…den är lika bred som den andra (som [den är] lång) it is [just] as broad as the other (as broad as it is long)den är lika bred överallt …equally broad all overvi hade lika fint väder hela tiden …the same fine weather all the timevi är lika gamla äv. we are the same agejag är lika glad om han inte kommer I would be just as pleased if…han är lika lång som du he's just as tall as you, he's the same height as you, he's your heightlika mycket just as much, as much againlika många just as many, as many againföremålen är lika stora vanl. …the same size
© NE Nationalencyklopedin AB