Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 fyraintransitivt verb~de, ~tfyra av fire, let off, discharge
2 fyraräkneordfourinom fyra väggar between four wallsmellan fyra ögon, se ex. under ögapå alla fyra on all fours; jfr femsubstantiv~n, fyrorfourfyran[s växel] fourth, [the] fourth gear; jfr femma
dagsmarschsubstantiv~en, ~erday's marchfyra dagsmarscher four marches
fyrklöversubstantiv~n, =four-leaf (four-leaved) clover; bildl. el. grupp om fyra quartet
räknesättsubstantiv~et, =, de fyra räknesätten the four [fundamental] rules of arithmetic
sängplatssubstantiv~en, ~ersäng bedstugan har fyra sängplatser äv. …sleeps four
väderstrecksubstantiv~et, =point of the compassde fyra väderstrecken äv. the [four] cardinal points
morsubstantivmodern, mödrarallm. mother; jfr äv. mamma, modermors dag Mother's Daybli mor become a mothervara som en mor för ngn be [like] a mother to sb, mother sbmor till fyra barn the mother of…
körningsubstantiv~en, ~arkörande driving osv.; jfr köra; data. run; av varor äv. haulage; körtur o.d.:med bil drive; mer yrkesmässig runolovlig körning ung. using a vehicle without lawful authoritytaxichauffören hade bara fyra körningar på hela dagen …four fares all day
minussubstantiv~et, =matem. minus [sign]; underskott deficit, deficiency, shortage <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; nackdel drawbacktermometern står på minus it is below zero (freezing point)stå på minus bildl. be on the minus side, be in the redadverbminusminus 2 [grader] el. 2 grader minus two degrees below zerofyra minus två four minus (less) two20 000minus skatt …less tax
© NE Nationalencyklopedin AB