Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fyndigadjektivom person:påhittig inventive; rådig resourceful; slagfärdig wittyom t.ex. lösning ingenious
uppfinningsrikadjektivinventive; fyndig ingenious
rådigadjektivresolute; fyndig resourceful
fiffigadjektivfyndig clever, ingenious, smart
klipskadjektivsnabbtänkt o. påhittig quick-witted; fyndig clever; förslagen crafty
© NE Nationalencyklopedin AB