Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fylligadjektivom person plump; om figur, kroppsdel ample, fullom t.ex. framställning full, detailed; om urval etc. richom vin full-bodied; om ton, röst rich, mellow
yppigadjektivom växtlighet luxuriant; fyllig buxom; om figur fullyppig barm ample bosom
© NE Nationalencyklopedin AB