Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fyllaverbfill; stoppa full stufffyllas fill, fill updet fyller sitt ändamål it serves its purposefylla bensintanken fill up the tank, fill upfylla vin i glasen pour wine into the glasseshennes ögon fylldes av tårar her eyes filled with tearsnär fyller du år? when is your birthday?han fyllde femtio i går he was fifty yesterday
verb och partikelverbfylla ifylla igent.ex. hål fill up, stop upfylla påkärl fill, fill upvätska pour, pour infylla på bensin tanka fill up
frågeformulärsubstquestionnairefylla i frågeformuläret complete the questionnaire
blankettsubstformfylla i en blankett fill in a form, fill up a form
upptaverbantaga el. tillägna sig adoptta i anspråk el. fylla take up
besättaverbfylla fill äv. tjänst, occupysalongen var väl besatt the theatre was well filled
funktionsubstfunctionfylla en funktion serve a purposeur funktion out of order
täckaverbcover; i form av skyddande lager coat; skydda protect; fylla, t.ex. ett behov supply; spec. hand. meet
uppfyllaverbfylla el. genomtränga fillfullgöra fulfil; plikt fulfil, perform; löfte carry out; ngns önskningar comply with, meet
laddaverbfylla load; skjutvapen load, charge; elektr. chargeladda ner data. downloadladda om reload; elektr. rechargeladda batterierna el. ladda om batterierna hämta krafter recharge one's batteriesladda upp data. upload
2 stoppaverbstrumpor etc. darn, mendfylla fill; stoppa full stuff; möbler upholsterstoppa fickorna fulla med fill one's pockets withstoppa in etc. put, thrust
verb och partikelverbstoppa i sigäta put awaystoppa instoppa undan tuck away <i in, into>stoppa ned (ner)put down, tuck downstoppa ommöbler re-upholsterstoppa om ett barn tuck a child up in bedstoppa tillfylla igen hål etc. stop up, fill up; täppa till rör etc. choke, block upstoppa undanstow awaystoppa uppdjur etc. stuff
© NE Nationalencyklopedin AB