Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fyinterjektionphew!, ugh!; svagare oh!; tillrop till talare shame!fy fan!, se fanfy skäms! el. fy på dig! shame on you!; till barn naughty, naughty!det är inte fy skam inte illa it's not to be sneered at, it's not bad
sjuttonräkneordseventeen; jfr fem, femtonmed sammansättn.i svordomarel.vissa uttrycksjutton också! oh darn (hell)!fy sjutton! God!å sjutton! you don't say!, well I never!, Heavens!ja, för sjutton! yes, damn (darn) it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth would I want to do that?full i sjutton vard. full of mischief
skämmasintransitivt deponensverbskämdes, skämtsblygas be (feel) ashamed [of oneself]att du inte skäms! el. skäms du inte? el. du borde skämmas! aren't you ashamed of yourself?, you ought to be ashamed of yourself!fy skäms! shame on you!skämmas ögonen ur sig die of shameskämmas för (över) ngn (ngt) be ashamed of…han skämdes för (över) att han he felt ashamed that…den skämdes inte för sig …wasn't at all bad, …did itself credit
1 fansubstantiv=, enden Onde the Devilvard.fy fan! hell!, damn!; vulg. fuck!, shit!springa som (av bara) fan run like helldet var [som] fan! well, I'll be damned!vad (var, vem) fan what (where, who) the devil (the hell)det vete fan the devil [only] knowsdet ger jag [blanka] fan [i] I don't care (give) a damn (vulg. fuck) [about that]ge fan i mina saker! don't mess with my stuff!du kan ge dig fan på att… you bet your bloody (svagare damn[ed]) life that…måla fan på väggen make things out to be worse than they aretacka fan för det! I should bloody (svagare damn[ed]) well think so!
© NE Nationalencyklopedin AB