Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fusionsubstantiv~en, ~erfusion; hand. äv. amalgamation, merger
smältningsubstantiv~en, ~ar (jfr smälta)melting osv., fusion; liquefaction
sammansmältningsubstantiv~en, ~arfusion; bildl. äv. amalgamation, merging
samgåendesubstantiv~tsammanslagning fusion, merger; gemensam aktion joint actionett samgående mellan… [close] cooperation between…
sammanslagningsubstantiv~en, ~aruniting, union; fusion merger, amalgamation, consolidation; av kapital o.d. pooling
© NE Nationalencyklopedin AB