Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fungeraverbgå riktigt work, functionhissen fungerar inte the lift is out of order, the lift is not workingtjänstgöra act <som as>, serve <som as>
klaffaverbstämma tallyfungera work
funkaverbvard. work <som as>, function <som as>, act <som as>; se fungeraför ex.
trasigadjektivsöndertrasad ragged, tattered; sönderriven torn; fransig frayedsönder brokenvara trasig inte fungera be out of order
strejkaverbgå i strejk go on strike; vara i strejk be on strikeinte fungerabilen strejkar the car is out of orderbromsarna strejkar the brakes don't work
krånglaverbställa till krångel make a fuss, make difficulties; ställa till med besvär give troublekrångla till röra till make a mess of; göra invecklad complicatesluta fungera go wrongmagen krånglar there is something wrong with my stomach
© NE Nationalencyklopedin AB