Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fulltadverbcompletely, fullyha fullt upp med arbete have plenty of workarbeta för fullt work like madmed radion på för fullt with the radio on at full blastalldeles quiteinte fullt ett år not quite a year
1 fogsubsthon har fullt fog för sin kritik she is justified in her criticism
stegsubststep; kliv stride; raketsteg stageta första steget take the first stepta steget fullt ut go the whole way, go the whole hog
fulladjektivfull <av, med of>; fylld filled <av with>det är fullt fullsatt we are full uphälla (slå) glaset fullt fill the glassfullt allvar quite seriouslynjuta av ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencemed full rätt quite rightlyha full tjänst i skola be a full-time teachermånen är full the moon is fullonykteren full person a drunken person; vard. a tipsy personvara full be drunk; vard. be tipsysupa sig full get drunk
allvarsubstseriousness; stark. gravitymena allvar be seriousallvar in earnestpå fullt allvar in real earnestta ngn (ngt) på allvar take sb (sth) seriously
mycken (mycket; myckna)adjektiv (omedelbart före subst.)much; (framför eng. subst. i pl.) manyen hel del a great deal of, a good deal of; (framför eng. subst. i pl.) a great manyfullt med plentyefter mycken diskussion after a great deal of discussiondet var mycket folk på mötet there were many people at the meetingvara till mycken nytta be of great use
© NE Nationalencyklopedin AB