Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fullmaktsubstbemyndigande authorization; skriftligt written authorizationge ngn fullmakt att göra ngt authorize sb to do sth
mandatsubstuppdrag commission; fullmakt mandateplats i riksdagen seat
prövningsubstprov el. undersökning test, ordeal, examination; av t.ex. fullmakt investigationlidande ordeal, affliction
© NE Nationalencyklopedin AB