Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fullkomligtadverbperfectly, completelyhelt entirely, utterlyfullkomligt obegripligt utterly incomprehensible
alldelesadverbquite; absolut absolutely; fullkomligt perfectly; fullständigt completely; helt och hållet entirely; totalt utterlyalldeles ensam all alonealldeles för många far too manyalldeles nyss just now
© NE Nationalencyklopedin AB