Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fullkomligadjektiv~tutan brist el. om t.ex skönhet perfectfullständig el. absolut complete, entire, absolute, utteren fullkomlig brist på logik an entire want of logichan är en fullkomlig främling för mig …an utter (a total) stranger to meen fullkomlig skandal a downright (perfect) scandal
fullständigadjektiv~tkomplett o.d. complete. entire, full; absolut o.d. perfect, total; jfr fullkomligfullständig avhållsamhet total abstinencerestaurang med fullständiga rättigheter [fully] licensed…fullständig tystnad complete silence
fullkomligtadverbperfectly; completely, entirely, absolutely; jfr fullkomlig; till fullo fullybehärska ett språk fullkomligt have a complete (perfect) command of a languagefullkomligt obegripligt utterly (completely) incomprehensiblefullkomligt omöjligt quite (utterly, absolutely) impossible
fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
© NE Nationalencyklopedin AB