Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
fullmatadadjektiv-matat, ~eom spannmål full-eared, full-ripe
heltidsanställdadjektiv-anställtvara heltidsanställd be employed full-timesubstantiven ~, pl. ~afull-time employee, full-timer
fyrsprångsubstantivoböjl., i fyrsprång om häst at a (at full) gallop, [in] full career; friare at full (top) speed
heltidsubstantiv~en, ~erfull-time äv. sport.arbeta heltid work full-time, have a full-time job
löftesrikadjektiv~tpromising, …full of promise
hellångadjektiv~tfull-length…, ankle-length…
glädjerikadjektiv~t…full of joy, joyful
fullriggaresubstantiv~n, =full-rigged ship
trösterikadjektiv~tconsoling, …full of consolation
© NE Nationalencyklopedin AB