Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fulladjektivfull <av, med of>; fylld filled <av with>det är fullt fullsatt we are full uphälla (slå) glaset fullt fill the glassfullt allvar quite seriouslynjuta av ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencemed full rätt quite rightlyha full tjänst i skola be a full-time teachermånen är full the moon is fullonykteren full person a drunken person; vard. a tipsy personvara full be drunk; vard. be tipsysupa sig full get drunk
fullmånesubstfull moon
hellångadjektivfull-length
helsidasubstfull page
vigörsubstvigourvid full vigör in full vigour
helpensionsubstfull board, full board and lodging
fullsattadjektivfull, crowded, packed
fullfjädradadjektivfull-fledged, accomplished
gräddglasssubstfull-cream ice
rågesubstfull measure, good measure
© NE Nationalencyklopedin AB