Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fuladjektiv~tugly; alldaglig plain; amer. äv. homely; om väder nasty, foul; i moralisk bem. bad, nastyden fula ankungen the Ugly Ducklingful fisk bildl. ugly customerful gubbe vard. dirty old manfula ord bad language (sg.)ful vana nasty habitful i mun foul-mouthed, coarse, rudedet är fult att stjäla it is bad to steal
fulhetsubstantiv~enugliness etc.; jfr ful
ankungesubstantiv~n, -ungarducklingful ankunge ugly duckling
vederstyggligadjektiv~tabominable; vedervärdig execrable; ful hideous
tallriksubstantiv~en, ~arplateen tallrik soppa a plate[ful] of soup
fulingsubstantiv~en, ~arotäcking nasty customer, rotter; ful person fright, ugly face
käringsubstantiv~en, ~arneds. old bag; osympatisk kvinna bitchgammal ful käring hag
otäckadjektiv~tallm. nasty, horrid <mot to>; ful el. elakartad äv. ugly; vidrig äv. disgusting; starkt känslobeton. om t.ex. väder foul, beastly, rotten; ryslig horrible, awful
efterslängsubstantiv~en, ~aren eftersläng av influensa another slight bout of influenzasport., ful tackling late tackleefter bokstav el. ord extra flourish
ovanasubstantiv~n, ovanorful vana bad (objectionable) habitbrist på vana unaccustomedness <vid to>; lack (want) of practice; bristande förtrogenhet unfamiliarity <vid with>
© NE Nationalencyklopedin AB