Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fruktaverbfear, be afraid <ngt of sth; att that>frukta för ngns liv fear for sb's life
befaraverbfrukta fear
fasasubsthorror; skräck terrorkrigets fasor the horrors of war
verbfrukta shudder <för at>fasa för att göra ngt dread doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB