Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

fruktatransitivt verb~de, ~tallm. fear; fasa för dread; ledigare be afraid <ngn (ngt) of sb (of sth); att+ satsskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthat>frukta Gud fear Godfrukta det värsta fear the worstdet var [just] det jag fruktade! I feared as much!en fruktad sjukdom a dreaded diseaseintransitivt verb~de, ~tfrukta för t.ex. ngns liv el. säkerhet fear forfrukta för sitt liv be in fear of one's life
befaratransitivt verb~de, ~tfrukta fearman kan befara el. det kan befaras it is to be fearedmannen befaras ha drunknat the man is feared to have drowned
1 fasasubstantiv~n, fasorblandad med avsky horror; skräck terror; bävan dread (endast sg.)krigets fasor the horrors of wardet är min fasa it is my pet aversionstel av fasa paralysed with terrorfylla ngn med fasa fill (strike) sb with horror (terror), horrify (terrify) sbintransitivt verb~de, ~tfrukta shudder <för at>fasa för ngt shudder at sthjag fasar för vad som kan hända om… I shudder at [the thought of] what can happen if…
© NE Nationalencyklopedin AB