Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fruktsubstantiv~en, ~erbot.el.friare fruit; koll. fruit[s (pl.)]; resultat äv. product, result, outcomefärsk frukt fresh fruit[s]förbjuden frukt smakar bäst forbidden fruit is sweetestbära frukt bear fruit äv. bildl.
satsumasubstantiv~n, satsumorfrukt satsuma [orange]
nyponsubstantiv~et, =frukt [rose] hip
papayasubstantiv~n, papayorträd o. frukt papaya
inkoktadjektiv=frukt, grönsaker preserved…, bottled…; fisk poached cold…
kastanj~en, ~er och kastanjesubstantiv~n, ~rträdel.frukt a) äkta chestnut; frukt äv. sweet chestnut b) häst~ horse chestnut
förruttnaintransitivt verb~de, ~tputrefy, decompose; om frukt el. trä rot; förmultna decay
mangosubstantiv~n, ~r el. ~erfruktel.träd mangopl. -s el. -es
mandarinsubstantiv~en, ~erkinesisk ämbetsman mandarinfrukt tangerine, mandarin [orange]
mognaintransitivt verb~de, ~tallm. ripen; om frukt o.d. äv. grow ripe; friare o. bildl. mature
© NE Nationalencyklopedin AB