Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

friskaverbfriska upp freshen upfriska upp sina kunskaper brush up one's knowledge
friskadjektivej sjuk well (vanligen ej före subst.)vid god hälsa healthy; återställd recoveredhon är frisk efter sjukdomen she is wellen frisk person a healthy personfrisk och kry hale and heartyfriska tänder sound teethfrisk aptit a keen appetitefrisk luft fresh air
© NE Nationalencyklopedin AB