Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

friskatransitivt verb~de, ~tfriska upp freshen up äv. bildl.friska upp sina kunskaper refresh (freshen up, brush up) one's knowledgefriska upp minnet refresh (freshen up) one's memory
friskadjektiv~tkry el. inte sjuk well mest pred.; [som är] vid god hälsa healthy; återställd recovered; oskadad el. felfri soundfriska tänder sound teethfrisk som en nötkärna [as] sound as a bellbli frisk get well (all right)se frisk ut look wellövriga betydelser:allm. fresh[en] frisk aptit a keen (hearty) appetitehämta lite frisk luft get some [fresh] air, take the airmed friska tag with a willfriska vindar fresh breezes
© NE Nationalencyklopedin AB