Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

friskadjektivej sjuk well (vanligen ej före subst.)vid god hälsa healthy; återställd recoveredhon är frisk efter sjukdomen she is wellen frisk person a healthy personfrisk och kry hale and heartyfriska tänder sound teethfrisk aptit a keen appetitefrisk luft fresh air
kroppsvisiteraverbsearch; vard. frisk
kulingsubstgalefrisk kuling strong breeze
fläktsubstvindpust breezeen frisk fläkt a breath of fresh airfläktapparat fan
nötkärnasubstkernelfrisk som en nötkärna fit as a fiddle
nypasubstgrepphålla ngt i nypan hold sth in one's handen nypa smula, t.ex. mjöl a pinch ofen nypa frisk luft a breath of fresh airta ngt med en nypa salt take sth with a pinch of salt
verbpinch, nip
braadjektivgood; finedet var bra att du kom it's a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough, thank youvad ska det vara bra för? what's the good of that?, what's the use of that?vara bra att ha come in handyvara bra på att sjunga be good at singingfrisk well, all rightbli bra från sin förkylning recover from one's cold
adverbwelltack, bra fine thanks, very well, thankshon dansar bra she is a good dancerha det braskönt etc. be comfortable; ekonomiskt be well offha det så bra! have a good time!se bra ut om person be good-lookingmycket, riktigt quite, veryjag skulle bra gärna vilja veta I should very much like to know
© NE Nationalencyklopedin AB