Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

frimodigadjektiv~tkäck el. öppenhjärtig frank, open; rättfram outspoken
frimodighetsubstantiv~enfrankness, openness; candour; outspokenness; jfr frimodig
öppenadjektivöppet, öppnaopen; vid el. om t.ex. utsikt free; offentlig el. om t.ex. plats public; uppriktig äv. frank, candid; oförtäckt el. om t.ex. språk undisguised, plain; mottaglig susceptible <för to>öppen anstalt open institutionöppenfrimodig blick candid (ingenuous) looköppet brev open letteröppet mästerskap sport. open championshipöppen omröstning open votingöppen vokal open vowelöppen vård non-institutional care; sjukvård care (behandling treatment) of out-patientshålla öppet (vara öppen) om butik o.d. keep openöppet dygnet runt open night and day, open all hoursfrågan får stå öppentills vidare the matter must be left open…platsen står öppen för honom (hans räkning) the post is reserved for himvara öppen för nya idéer be open to new ideas, have an open mindvara öppen mot ngn be open (frank, candid) with sbgöra ngt med öppna ögon bildl. do sth with one's eyes open
© NE Nationalencyklopedin AB