Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

friluftslivsubstantiv~et, =outdoor life
lägerlivsubstantiv~etcamp life[leva] lägerliv friluftsliv [be] camping
utelivsubstantiv~etfriluftsliv outdoor lifenattliv night lifeleva uteliv go out and about
härdatransitivt verb~de, ~tallm. harden <mot to>; tekn. äv.:t.ex. metall el. glas temper; plast curehärda ngn vanl. make sb hardyhärda ngn mot harden (inure) sb tohärdandefriluftsliv …that makes one hardy (tough)härdad motståndskraftig hardy; okänslig hardenedhärdat glas toughened (tempered, strengthened) glasshärdat stål hardened (tempered) steelintransitivt verb~de, ~thärda ut endurejag härdar inte ut längre I can't stand (bear) it any longerjag härdade ut länge I put up with it…härda ut med, se uthärdareflexivt verb~de, ~thärda sig harden oneself <mot to>härda sig mot äv. inure oneself to
© NE Nationalencyklopedin AB