Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

frikyrkligadjektiv~tFree Church; jfr frireligiös
prästsubstantiv~en, ~erspeciellt prot. clergyman; speciellt katol.el.icke-kristen priest; frikyrkligel.i Skottl. ministerprästerna prästerskapet the clergy (sg.)kvinnliga präster women priests (ministers)bli präst take holy orders, enter the Church
© NE Nationalencyklopedin AB