Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frikännatransitivt verb-kände, -käntacquit <från of>; find…not guiltybli frikänd be acquitted, walk free
2 friatransitivt verb~de, ~tfrikänna acquithellre fria än fälla one should always give people the benefit of the doubtfriande dom verdict of acquittal (of not guilty)reflexivt verb~de, ~tfria sig från misstankar clear oneself of suspicion
© NE Nationalencyklopedin AB