Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frigivningsubstantiv~en, ~arsetting free, release, liberation, emancipation; jfr Deleted entry/field: frige
villkorligadjektiv~tconditionalde fick villkorlig dom they were given a conditional (suspended, probational) sentence; eng. motsv. ung. they were placed on probation, they were bound overvillkorlig frigivning conditional release; eng. motsv. ung. release on probation
© NE Nationalencyklopedin AB