Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 friaverbpropose <till ngn to sb>
1 friaverbfrikänna acquit <från of>friande dom verdict of not guiltyfria sig från misstankar clear oneself of suspicion
tygelsubstge ngn fria tyglar give sb a free handhålla ngn i strama tyglar keep sb in check
friadjektivfree; öppen, oskymd opendet står dig fritt att göra det you are free to do it, you are at liberty to do itvara fri från misstankar be clear of suspicion, be above suspicioni det fria in the open, in the open air
handsubsthandhanden på hjärtat, tyckte du om det? honestly, did you like it?ge ngn en hjälpande hand lend sb a handha fria händer have a free handha hand om be in charge ofskaka hand med ngn shake hands with sbta hand om take care of, take charge ofi andra hand in the second placehyra ut i andra hand subletdet får komma i andra hand we'll (I'll) wait with thatköpa i andra hand buy second-handi första hand in the first place, firstupplysningar i första hand information at first hand, first-hand informationhålla ngn i handen hold sb's handta ngn i hand hälsa shake hands with sbbort med händerna! hands off!på egen hand aloneha till hands have handydenna förklaring ligger nära till hands this explanation is a very likely oneupp med händerna! hands up!ge vid handen visa indicate, show
© NE Nationalencyklopedin AB