Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

frestelsesubstantiv~n, ~rtemptationfalla för en frestelse yield (give way) to temptationfalla för frestelsen att (+ inf.) yield (give way) to the temptation to + inf.
Janssons frestelsesubstantiv~n, ~rkok. `Jansson's temptation'; sliced herring, potatoes and onions baked in cream
anfäktelsesubstantiv~n, ~r[trials and] tribulations (pl.)frestelse temptation
lockelsesubstantiv~n, ~renticement, allurement <för to>; frestelse lure, temptation <till to>; trollmakt charm, magic power
inledatransitivt verb-ledde, -lettsbörja begin; t.ex. affärsförbindelser el. debatt el. möte el. samtal open; t.ex. undersökningar institute, set…on foot, initiate; t.ex. angrepp el. offensiv launchinleda bekantskap form an acquaintanceinleda förhandlingar open (enter into, enter upon, initiate) negotiationsinled oss icke i frestelse lead us not into temptation; jfr vidare leda inunder leda
© NE Nationalencyklopedin AB