Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frassubstphrase
klichésubstsliten fras cliché
klyschasubstfras hackneyed phrase, cliché
nöttadjektivwornen nött fras hackneyed phrase
utslitenadjektivworn oututsliten fras hackneyed phrase
ståendeadjektivstanding; vertikal vertical; stillastående stationarystående fras set phrasebli stående a) inte sätta sig remain standing b) stanna stop c) bli kvarlämnad be left
vändningsubstturn; förändring changeen vändning till det bättre a change (turn) for the betterdet tog en ny vändning it took a new turnvara kvick (rask, snabb) i vändningarna be a fast worker, be alertvara långsam i vändningarna be a slow worker; vara trög be slow on the uptakeuttryckssätt:fras phrase; uttryck expression
© NE Nationalencyklopedin AB