Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 frassubstantiv~en, ~erfrasande rustle, rustling
1 frassubstantiv~en, ~eruttryck phrase äv. mus.
klyschasubstantiv~n, klyschorfras hackneyed phrase (expression), cliché fr.
banaladjektiv~tcommonplace, banal; om ord el. fras hackneyed, trite
uttryckssättsubstantiv~et, =way of expressing oneself; författares stil style; fras phrase
klichésubstantiv~n, ~ertypogr. [printing] block (amer. plate), cutsliten fras cliché fr., stereotyped (hackneyed) phrase
utslitenadjektiv-slitet, -slitnaallm. worn out; om t.ex. argument el. skämt el. talesätt threadbare, hackneyed, stale, triteutsliten fras hackneyed (trite) phrase, cliché
slitenadjektivslitet, slitnaallm. worn; om saker (äv. pred.) the worse for wear; luggsliten shabby; om kläder äv. threadbare; om t.ex. fras hackneyed, stereotyped
vändningsubstantiv~en, ~arturn; förändring change; vändande turning osv.; jfr vändaen vändning till det bättre a change for the betterge samtalet en ny vändning give…a new turnta en ny (en allvarlig) vändning take a new (a serious) turnvara snabb i vändningarna be alert, be a fast worker, be quick on the triggervara långsam i vändningarna drag (be slow on) one's feet, be a slowcoachuttryckssätt:fras phrase; uttryck expression; talesätt locution
ståendeadjektivoböjl.standing; upprättstående äv. erect; lodrätt,tekn. vertical; stillastående el. om t.ex. parkerad bil, fys. stationary; bildl. äv.:fast el. om t.ex. teatergrupp permanent; oföränderlig el. om t.ex. samtalsämne constantstående fras set phrasestående rätt maträtt standing dishstående skämt standing (uttjatat stock) jokei stående ställning in a standing positiongöra ngt i stående ställning …standing [up]högt stående utvecklad highly developedbli stående a) inte sätta sig remain standing b) stanna stop; om person äv. pause; om sak äv. come to a standstill c) bli kvarlämnad be leftha ngt ståendei ett skåp have sth…; förvara keep sth…
© NE Nationalencyklopedin AB