Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

franskasubstFrench; se svenska2 för ex.se franskbröd
soarésubstsoirée franska
svartsjukedramasubstbrott crime passionnel franska
urringadadjektivlow-necked, décolleté franska
sandwichsubstungefär canapéˌkænəˈpeɪskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IPB saknasfranska
statskuppsubstcoup d'état franskapl. coups d'état
gåsleverpastejsubstäkta pâté de foie gras franska
skönlitteratursubstpoetry, essays and fiction, belles lettres franska (med verb i sing.)endast prosa fiction
o.s.a.förk. för om svar anhållesplease reply, RSVPförk. för répondez s'il vous plaît franska
1 resasubstspec. till lands journey; till sjöss voyage; överresa crossing; vard., om alla slags resor trip; med bil ride, trip; med flyg flightresor spec. längre travelsenkel resa kostar 90 kr the single fare is 90 kr; amer. the one-way fare is 90 krtrevlig resa! pleasant journey!, bon voyage! franska
verbfärdas travel, journey; till ett visst mål go <till to>; avresa leave, depart <till for>resa över Atlanten cross the Atlantic
verb och partikelverbresa bortgo away <från from>han är bortrest he has gone awayresa förbigo past, go by; passera passresa igenompass through
© NE Nationalencyklopedin AB