Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frankeratransitivt verb~de, ~tsätta frimärke på stampett frankerat kuvert a prepaid (stamped) envelopeett otillräckligt frankerat brev an insufficiently prepaid (stamped) letter
© NE Nationalencyklopedin AB