Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

framtilladverbin front; i främre delen in the front part[både] framtill och baktill [both] in front and behind
framadverbi rumsbetydelse: a) om rörelse:framåt el. vidare on, along, forward m.m.; ut out; till platsen (målet) there; jfr beton. part. under resp. enkla verb, t.ex. hinna framunder hinnajag måste fram! I must get through!om sanningen ska fram to tell the truthkom fram! a) ur gömställe el. o.d. come out! b) hit come here!han kom fram och pratade med mig he came up and talked to mesätta fram en stol åt ngn bring [up] a chair for sbta fram take outgå [vägen] rakt (rätt) fram walk right (straight) on [along the road], go (walk) straight aheadända fram till… as far as [to]…, right (all the way) on to…fram och tillbaka dit och åter there and back; av och an to and fro, backward[s] and forward[s]
b) om läge:framtill el. i förgrunden forward, in front; på framsidan in front…knäpps fram …is buttoned in (down the) frontsitta långt fram sit far forward (well in front)
i tidsbetydelse:längre fram later onfram i maj (på hösten, på nyåret) sometime in May (in the autumn, in the new year), a little way on into May osv.fram på dagen late in the morninglångt fram på dagen late in the daytill långt fram på natten until well (far) [on] into the night
© NE Nationalencyklopedin AB