Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

framtidaadjektivoböjl.future
blivandeadjektivoböjl.framtida future; tilltänkt prospectivemin blivande fru äv. my wife to beblivande mödrar expectant mothers
efterkommandeadjektivoböjl.framtida futuresubstantiv i pluralvåra efterkommande our descendants; våra efterträdare our successors; eftervärlden posterity (sg.)
kommandeadjektivoböjl.allm. coming; framtida el. t.ex. tid utveckling el. för ~ behov future; nästkommande nextkommande dagar (år) days (years) to come
behovsubstantiv~et, =need; brist want; nödvändighet necessity; vad som behövs requirements (pl.) <av for>ett stort (växande, ökande) behov av a great (growing, increasing) demand forha små behov have few wantsha behov av be in need of, needför att täcka behovet av to meet the demand forefter behov as (when) required; according to requirements (need)för framtida behov for future needsvara i behov av… be (stand) in need of…, have need of…vid behov when necessary, if requirednaturbehovförrätta sina behov relieve oneself
© NE Nationalencyklopedin AB