Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framstegsubstprogress ((endast sing.))göra framsteg make progressstora framsteg great progress
framåtskridandesubstframsteg progress
utvecklingsubstframåtskridande development; vetensk. evolution; framsteg progress
lyftsubstvard., framsteg boost, big step forward
bromsaverbtekn. braket.ex. framsteg check, put a brake on
© NE Nationalencyklopedin AB