Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

framställningsubstantiv~en, ~artillverkning production; fabriksmässig äv. manufacture; kem. o.d. preparationbeskrivning description; redogörelse statement, report, account; bild picture; personligt färgad skildring el. avbildning representationkort[fattad] framställning äv. resumé, précispl. likaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasfr.summaryhans framställning av saken his account (presentation) of the case (matter)muntlig (skriftlig) framställning skol. el. univ. oral (written) work (production)förslag proposal <om for>; proposition <om regarding, as to>; hemställan petition; anhållan el. hänvändelse application <om for>
framställansubstantiv=, en, -ställningarskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse framställning
sceniskadjektiv~tstage…scenisk gestaltning (framställning) theatrical interpretation
hoppigadjektiv~tom väg bumpyom framställning disconnected, choppy, jerky
schematiskadjektiv~tschematic; eg. äv. diagrammaticen schematisk framställning an outline, a general (rough) outline
virrigadjektiv~tom person muddle-headed, scatterbrained; oredig el. oklar confused; muddled äv. om t.ex. framställning
genomtänktadjektiv=[väl] genomtänkt well thought-out; om t.ex. framställning well-reasoned; om t.ex. tal carefully prepared
nyanseratransitivt verb~de, ~teg.:avtona (färg) shade off; nuance äv. bildl.; friareel.bildl. äv.:spel el. röst modulate; framställning, stil vary
oklarhetsubstantiv~en, ~eregenskap indistinctness etc.; jfr oklar; obscurityoklarheter i framställning o.d. obscuritiesreda ut några oklarheter …some unclear points
redigadjektiv~tklar clear; tydlig plain; om framställning äv. lucidklara och redigaanvisningar clear and precise (exact)…vara fullt redig a) vid full sans be quite conscious b) vid sina sinnens fulla bruk be in full possession of one's sensesordentligse rejäl
© NE Nationalencyklopedin AB