Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framgångsubstsuccessha framgång be successful
lysandeadjektivshining; klar brightbrilliant; om framgång dazzling
nyckelsubstkeynyckeln till framgång the key to success
kortvarigadjektivshorten kortvarig framgång a short-lived successett kortvarigt äktenskap a brief marriage
lyckasubstkänsla happinesstur lucklycka till! good luck!göra lycka ha framgång be a success
1 vindsubstwind; lätt vind breezedriva vind för våg drift aimlesslylåta ngt gå vind för våg leave sth to take care of itselfvind i seglen catch the wind, begin (start) to do wellha vind i seglen sjö. sail with a fair wind; ha framgång be on the road to successborta med vinden gone with the wind
vägsubstroad; stig path; t.ex. riktning, utveckling, sträcka wayen timmes väg att gå härifrån one hour's walk from herevägen till framgång the way to success, the road to successallmän väg public roadgå (resa) sin väg go away, leavevägen rakt fram go right on, walk right on, follow the roadresa (ta) vägen över Paris go via Paris, go by way of Parisvart har hon tagit vägen? where has she gone?stå i vägen för ngn stand in sb's waynågot i den vägen something like thatvara på väg till… be on one's way to…följa ngn en bit på vägen accompany sb part of the waystanna på halva vägen stop half-wayjag var just på väg att säga det I was about to say itinte på långa vägar not by a long way; vard. not by a long chalkhur ska man gå till väga? how is one to go about it?ur vägen! get out of the way!vid vägen vägkanten on the roadside, by the roadside
© NE Nationalencyklopedin AB